Čekárna autobusové zastávky Loosova v Brně na Lesné (inspirovaná Chobotnicí architekta Kaplického)

Čekárna autobusové zastávky Loosova v Brně na Lesné (inspirovaná Chobotnicí architekta Kaplického)